Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle Magdaleny Dobromily Rettigové
                                                                                                     Litomyšl 19. - 20. května 2018

Alois Jirásek, který žil v Litomyšli 14 let, narážel na stopy po Magdaleně Dobromile takřka na každém kroku. Ačkoli se spolu nikdy nesetkali, osobnost Magdaleny Dobromily na něj hluboce zapůsobila a inspirovala jej k sepsání divadelní hry "Magdalena Dobromila Rettigová", která měla premiéru v roce 1900. Nejedná se však o hru životopisnou, jak by se mohlo zdát. Hra je dílem Magdaleny Dobromily skutečně pouze inspirována.

Tato hra byla roku 1961 převedena do televizní inscenace, kde se na fotopozadí připominajícím půvabnou Litomyšl titulní role ujala Jiřina Šejbalová. ČSFD o televizní inscenaci...

Obsah hry:

M.D.Rettigová vede v Litomyšli český ženský spolek. Scházejí se v něm mladé dívky, které se učí domácím pracem, ale i české řeči. Mezi nimi je i Lenka. Uchází se o ni o dost starší, šedesátiletý doktor Plavec. Lenka ho neodmítá, i když miluje Valentu, mladého chlapce, který však odešel do světa a dosud nedal o sobě vědět.

Lenka i Plavec jsou celému městečku pro smích. Tak jako M.D.Rettigová pro své vlastenecké smýšlení. Když už se všichni pomalu smířili s nerovným sňatkem, objeví se v Litomyšli Valenta, který se vrací pro svou Lenku. Dozvídá se však, že je Lenka zasnoubena se starým Plavcem. Setkává se s Lenkou a obviňuje ji, že si Plavce bere pro jeho dobré postavení.

M.D.Rettigové se zamýšlená svatba Lenky se starým Plavcem nelíbí. Cítí, že Lenka Plavce nemiluje. Valenta, který ví, jak má Rettigová k Lence blízko, ji poprosí, aby mu pomohla. Ta mu přislíbí pomoc a domluví sraz mezi Lenkou a Valentou.

Poté se Rettigová sejde nejprve s Lenkou – vyzvídá, aby zjistila, zda jsou její domněnky správné. A skutečně – Lenka Valentu stále miluje a Plavce si bere jen proto, že doktor zachránil jejího milovaného otce, když těžce onemocněl, a choval se k němu i k ní tak hezky, že ji přemohla velká vděčnost. A navíc se Valenta neozýval… Rettigová se snaží Lenku přemluvit, aby si Plavce nebrala – vždyť miluje jiného! Pozve Lenku na sraz s Valentou.

Další schůzku má Rettigová s Plavcem. Přemlouvá ho, aby si Lenku nebral, že by s ním byla nešťastná, že si jej chce vzít jen z vděčnosti a že miluje jiného. Doktor však odmítá – přece by nezpůsobil Lence takovou hanbu, aby jí odřekl zasnoubení!

V háji, kde se mají sejít Lenka s Valentou, je plno. Každý z městečka je na vycházce. I Roubinková a Rollerová, místní drbny. Objevuje se Plavec, znechucen, že musel místo klidu doma za Lenkou mezi lidi. Rettigová ho znovu odrazuje od svatby s mladou ženou – ona bude chtít zábavu a děti, on svůj klid.

Lenka se schází dle domluvy s Valentou. Vysvětluje mu, že ho nezradila a proč si chce vzít doktora. Rettigová mezitím přivede doktora Plavce, který Lenku s Valentou skryt uvidí i uslyší. Když Lenka pronese, že se musí vdát, protože kdyby svatbu zrušila, byl by pan doktor terčem posměchu, uvědomuje si doktor Plavec, že manželství s Lenkou by nebylo šťastné, a od svatby odstupuje. Rettigová vše kvituje s povděkem a doktorovi děkuje za jeho moudrost.

(zdroj: http://www.aloisjirasek.cz/dilo/m-d-rettigova/)

Arnošt a Bělinka - 1820

Lidka, lesní dívka

Mařenčin košíček – 1821-22

Věneček pro dcerky vlastenské - 1825

Domácí kuchařka aneb jednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské – 1826 – praktická příručka pro ženy, obsahuje instrukce a návody k vedení kuchyně i komplexní rady k vystupování ženy jako manželky, matky a vlastenky       Domácí kuchařka (98MB PDF)

Bílá růže – 1827, divadelní hra

Křesťanka vzývající Boha - 1827, modlitební knížka

Chudobičky - 1829, sbírka povídek

Dobrá rada slovanským venkovankám aneb Pojednání, kterak lze ony pokrmy sprosté lacině a chutně připraviti, a tak se buď pro budoucí svou domácnost, neb pro službu cvičiti - 1838

Mladá hospodyňka jak sobě počínati má, aby své i manželovy spokojenosti došla - 1840

Jaroslav a Terinka - 1841

Kafíčko a vše, co je sladkého - Sto předpisů, kterak se všeliké nápoje i to, co je k přikousnutí při besedách neb společnostech paní a pánů, připravovat mají - 1843, 1845

Masopustní žert – 1846, divadelní hra, vydáno posmrtně
 

 

AKCpng