Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle Magdaleny Dobromily Rettigové
                                                                                                     Litomyšl 19. - 20. května 2018

Při výběru svého názvu sáhl sbor k tradici a inspiroval se názvem Spolku paní a dívek v Litomyšli, který v našem městě působil již od konce 19. století do začátku druhé světové války . Sbor paní a dívek se poprvé sešel ke sborovému zpěvu 6. února 1995. Zprvu se přihlásilo 14, do konce roku 26 žen, aby se každé úterý scházely ke společnému zpěvu.

První veřejné vystoupení a zároveň křest sboru se konal 21. října 1995 v zámeckém divadélku. Před vystoupením Filigránu, ochotnického divadelního spolku z Litomyšle, sbor dirigovaný Ivou Pulgretovou zazpíval píseň Teče voda, teče.  Tím se zapsal do povědomí litomyšlské veřejnosti a od té doby se často podílí na kulturních akcích nejen v Litomyšli, ale v celém litomyšlském regionu.

Významnými a pro sbor velmi charakteristickými se staly Večery Magdaleny Dobromily Rettigové konané každoročně na konci ledna k výročí jejího narození. Za počátek této tradice můžeme považovat hned druhé vystoupení sboru, kterým byl litomyšlský koncert 8. listopadu 1995 při příležitosti 150 let od úmrtí M. D. Rettigové. Po vystoupení Sboru paní a dívek vyprávěli pozvaní hosté o dřívějším kulturním a společenském životě v Litomyšli, členky dokonce připravily drobné pohoštění. V souvislosti s touto akcí byl v místních novinách otisknut článek: „Obyvatelé Litomyšle si už zvykli, že v jejich městě se v posledních letech hodně mění, hodně nového vzniká. Asi za rok se sejdeme ke společnému bilancování znovu, a kdo ví, nevznikne-li tak nová kulturně společenská tradice v Litomyšli“. Tato domněnka byla zcela správná.

Dne 31. ledna 1996 se konal již první oficiální Večer Magdaleny Dobromily Rettigové, který měl připomenout osobnost naší buditelky a její život v Litomyšli. Sbor připravil u příležitosti výročí jejího narození a 160. výročí napsání předmluvy k třetímu vydání její Velké kuchařky opět v prostorách litomyšlského zámku hudební a recitační program. Byla připravena nabídka domácího pečiva dle kuchařky paní Dobromily a litomyšlské muzeum se na přípravě večera podílelo výstavou exponátů charakterizujících dobu Rettigové.

„Večer Magdaleny Dobromily Rettigové s kafíčkem a domácím pečivem od ctěných paní a dívek“ 29. ledna 1997 se pro velký zájem konal ve větších prostorách sálu Smetanova domu. Rok od roku bohatší program zde tvořila např. opereta „Sezení městské rady“ od Romana Nejedlého v nastudování ochotnické společnosti Emiliána Troldy, čtení z kuchařek Rettigové o historii kávy a její přípravě v podání Olgy Rejmanové, citování Lucie Medové z dosud neznámé korespondence M. D. Rettigové a samozřejmé vystoupení pěveckého sboru.

Novinku přinesl třetí Večer M. D. Rettigové 30. ledna 1998. Tentokrát se na pohoštění podílely hospodyňky ze širokého okolí samy, protože byla uspořádaná soutěž o nejlepší bábovku. Z jednatřiceti pekařských výtvorů vybrala odborná porota tři nejhezčí a nejchutnější, poté byly všechny rozkrájeny a nabídnuty obecenstvu.

V podobném duchu probíhaly večery v letech 1999, 2000, 2002 a 2004, kdy se střídali různí významní hosté a probíhaly soutěže o různé druhy pečiva. V roce 1999 se soutěžilo o nejlepší „štrůdl“ a večer zpříjemnilo vyprávění paní Stelly Zázvorkové, v roce 2000 porota rozhodovala o pekáči nejlepších buchet a večerem provázela moderátorka rádia Frekvence 1 Milena Vostřáková, hostem večera v roce 2002 byla Bára Basiková a patřil soutěži o mísu nejchutnějších koláčů a v roce 2004 porotci vybírali nejlepší vdolky a jako host vystoupila Eva Hüttnerová.

Poněkud netradiční večer v rámci oslav narození M. D. Rettigové proběhl 26. ledna 2001, protože byl koncipován jako Representační taneční beseda. Program zahajovalo předtančení Česká beseda v podání členek Sboru paní a dívek s jejich pánskými protějšky, součástí plesu byla i přehlídka lidových krojů z Čech, Moravy a Slovenska. Nakonec probíhalo losování zakoupených losů s tím, že výtěžek věnují členky sboru zčásti na opravu náhrobku Rettigové na litomyšlském hřbitově a zčásti charitativní organizaci Naděje Litomyšl.

Vzpomínkový večer na Rettigovou se 25. ledna 2003 konal také netradičně, sbor totiž litomyšlské občany pozval na Staročeský masopustní průvod. Ten byl zahájen již v odpoledních hodinách na Smetanově náměstí a ukončen na I. zámeckém nádvoří, kde účastníci mohli shlédnout staré masopustní zvyky díky rodákům z Vortové u Hlinska a ochutnat masopustní pokrmy, např. koblihy. Proto se i po přesunutí akce do zámeckého pivovaru konala soutěž o nejlepší koblihu. Zazpíval zde sbor a večer skončil vyhodnocením „koblihové“ soutěže.

Dvojnásobně výjimečný byl společenský večer uskutečněný 29. ledna 2005. Přítomní hosté si připomněli desáté výročí vzniku Sboru paní a dívek a zároveň 220. výročí narození Magdaleny Dobromily Rettigové. Sbor se tentokrát nechal při tvorbě programu inspirovat staročeskou svatbou a večer pojmenoval „Každá matka ráda, když se dcera vdává“ . Ve spolupráci s PhDr. Ilonou Vojancovou, ředitelkou Souboru lidových staveb Vysočina na Veselém kopci u Hlinska, pod režijním vedením Jany Paulové a za účinkování divadelních ochotníků z Trstěnice a Litomyšle vzniklo pásmo svatebních lidových písní a divadelních výjevů z námluv i svatební hostiny z období 2. poloviny 19. století. Kuchařky tento rok stylově soutěžily o nejlepší svatební koláčky.

Tzv. „Medový večer Magdaleny Dobromily Rettigové“ se konal 28. ledna 2006 v rámci oslav 100 let včelařství na Litomyšlsku. Sbor vedla nová sbormistryně Markéta Pohorská a soutěžilo se o medové perníčky.

První nesoutěžní večer se konal 27. ledna 2007. Členky sboru napekly pohoštění samy a po pěveckém vystoupení sboru se o zábavu postaral národopisný soubor Formani ze Slatiňan u Vysokého Mýta.


 

 

AKCpng