Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle Magdaleny Dobromily Rettigové
                                                                                                     Litomyšl 22. - 24. května 2015

Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii podle Magdaleny Dobromily Rettigové

Po letech okouzlení mezinárodní kuchyní se gastronomie u nás čím dál častěji vrací k tradičním českým pokrmům a je zřejmé, že dobře uvařená česká jídla z kvalitních surovin mohou oslovit i zahraniční návštěvníky a dokonce se pro ně stát jedním z lákadel. Legendou české kuchyně je Magdalena Dobromila Rettigová, která v obrozeneckých letech povýšila vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz osobnosti a národní hrdosti. Hospodyňky učila, aby jídlo bylo nejen chutné, ale i estetické, snažila se přimět zkušené kuchařky, aby nepodléhaly stereotypu a experimentovaly. Tyto stále moderní požadavky provází gastronomické slavnosti pořádané k poctě a oslavě jedné z nejslavnějších litomyšlských žen.

Téma 3. ročníku:

Rozličné ryby a vodní žoužel

Pozvánka na 3. ročník Gastroslavností

Rybím receptům věnovala Rettigová ve své Domácí kuchařce celou kapitolu. Nejčastěji zpracovává kapra a štiku, objevuje se ale také mník, „ouhoř“, losos a pstruh, mezi ryby zařadila nejen mušle, ale i raky, žáby a šneky. Ryby do Litomyšle dávno patří. Je zde jedna z nejstarších pstruháren v českých zemích, založená mlynářem Kašparem Vackem již v roce 1862. Dodnes se v ní tradičním způsobem chová vyhlášený "Vackův pstruh". V Litomyšli má sídlo Rybářství Litomyšl s.r.o., které v současnosti obhospodařuje 220 rybníků o celkové rozloze 1100 hektarů. Důraz klade na maximální ohled k životnímu prostředí, jakosti vod a údržbě rybníků jako významných krajinných prvků. Devadesát procent roční produkce tvoří kapr obecný, chov doplňuje lín, tolstolobik, amur, candát, štika, sumec, také síhové a lososovité druhy ryb, speciálním programem pak je chov chráněných a ohrožených druhů pro zarybňování vod u nás i v zahraničí.

Festival podporuje kvalitní českou gastronomii společně s projektem Czech Specials agentury Czech Tourism, která je hlavním partnerem. Pod záštitou Rady Pardubického kraje slavnosti pořádá Smetanova Litomyšl, o.p.s., Sbor paní a dívek a Smetanův dům ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, SOŠ a SOU Polička, Městem Litomyšl a Rybářstvím Litomyšl. Prezidentem slavností je Václav Šmerda, předseda pobočky Východní Čechy Asociace Kuchařů a cukrářů České republiky.


Program 2014


Chcete zavzpomínat na minulé ročníky?

2013

2012

 

AKCpng